Biologie, hoe doe je dat?

Voorbereiden  van een paragraaf. Enkele tips.

 • Volg de manier van leren zoals in het boek staat:
  • Eerst tekst aandachtig doorlezen en natuurlijk moet je begrijpen wat je leest. Veel aandacht besteden aan de bronnen. Je moet er dus echt voor gaan zitten.
  • Maak eventueel een begrippenlijst en zoek woorden die je niet kent op in een woordenboek. Maak gebruik van de begrippenlijst in je leerboek.
  • Maak eventueel een “mind map” van een paragraaf/stuk leestekst/begrip.
  • Maak dan de opdrachten in het werkboek die bij dat stuk leestekst horen. Doe dit met potlood.
  • Van elke paragraaf maak je in het werkboek de samenvatting (samenvatten).
  • Schrijf antwoorden op vragen in je werkboek niet letterlijk over uit de leestekst maar probeer met eigen woorden een antwoord te formuleren.
  • Gebruik eventuele aantekeningen/PowerPoint bij het bestuderen van paragrafen.
  • Bij opdrachten waar je o.a. onderdelen moet benoemen nooit letterlijk overschrijven van bronnen uit boek. Schrijf de onderdelen die je al weet in je werkboek zonder naar de bronnen in je leerboek te kijken. Vul vervolgens aan met behulp van je boek en zet voor die onderdelen een tekentje zodat je weet dat je dat hebt moeten opzoeken.
  • Bij correctie van antwoorden  via correctievoorschriften kritisch zijn op je eigen antwoord. Vul eventueel je antwoord aan of verbeter je antwoord. Doe dit met pen. (bv. rood)

 

Leren van proefwerken. Enkele tips.

 • Voor je begint met leren heb je natuurlijk de voorafgaande weken zoals hierboven beschreven aandacht besteed aan de theorie/paragrafen. Je begrijpt dus alles.
 • Zorg dat je alles compleet hebt: aantekenschrift/ gecorrigeerd werkboek/tekstboek/power points/ begrippenlijsten/ “mind maps”/samenvatting etc.
 • Verdeel het leerwerk over meerdere dagen. Voor grotere proefwerken heb je 5 á 6 dagen nodig.
 • Paragrafen één voor één leren.
 • Lees teksten van een paragraaf twee keer aandachtig door. Leer de begrippen die hierin staan en leer de belangrijke bronnen.
 • Leer ook uit het werkboek (dek hierbij het goede antwoord af) en maak gebruik van aantekeningen/power points/samenvattingen etc.
 • Maak eventueel nogmaals de diagnostische toets (test jezelf).
 • Heel nuttig is zelf vragen maken over de proefwerkstof. Eventueel kun je die uitwisselen met klasgenoten. Maak eventueel ook gebruik van de methodesite. Gebruik van biologiepagina.nl kan eveneens heel nuttig zijn. Hier zijn veel oefenopdrachten, animaties etc. te vinden.