Huiswerk maken

Deze les gaan we het hebben over het maken van huiswerk.

Zeker in het begin van het schooljaar ben je misschien zenuwachtig, bang om fouten te maken; de in de les behandelde stof begrijp je thuis niet meer zo goed; je hebt een beetje last van aanpas­singsmoeilijkheden, of je bent één van de leerlingen die af en toe even gaat dagdromen.

Wat is de beste manier om je huiswerk te maken of te leren? Op deze vraag is geen antwoord te geven; het is voor iedereen verschillend! Wel zijn er bepaalde regels die voor iedereen gelden te noemen.

Je huiswerkplekje

Een goede werkplek om rustig te kunnen werken is belangrijk. Iedereen heeft een ander idee over huiswerk maken. Niet al die ideeën zijn even handig. Hieronder staan een aantal manieren waarop jongeren hun huiswerk maken.

Ik Maak Mijn Huiswerk Het Liefste
PDF – 154,8 KB 717 downloads

Bovenstaande manieren zijn niet per definitie goed of fout. Er zijn

jongeren die zich heel goed kunnen concentreren met mensen om zich

heen. Anderen hebben juist absolute stilte nodig.

We gaan nu eens kijken wat voor type leerling jij bent. Download het onderstaande bestand en vul het in.

Wat Voor Een Type Ben Jij
PDF – 121,7 KB 640 downloads

We gaan nu in tweetallen huiswerkregels op te stellen; regels waardoor je sneller en gemakkelijker je huiswerk kunt maken of leren. Denk aan de volgende vragen:

*     waar ga je huiswerk maken?

*     wanneer ga je huiswerk maken?

*     hoe verdeel je het huiswerk?

*     in welke volgorde doe je leerwerk en maakwerk?

*     hoe zit het met je concentratie en de rust om je heen?

*     kun je hulp vragen en aan wie?

*     hoe kun je het huiswerk controleren?

Deze regels schrijf je op in onderstaande document.

Daarna gaan we er met de klas over praten en jullie regels vergelijken met die van de andere groepjes. Misschien hebben zij regels waar je het mee eens bent, maar waar je niet aan gedacht hebt. Het kan ook zijn dat je het met hun regels helemaal niet eens bent. Hier valt uiteraard over te praten!!

Groepsregels
PDF – 24,0 KB 597 downloads

Huiswerk tips:
We hebben het gehad over het maken van huiswerk. In een groepje heb je geprobeerd huiswerkregels op te stellen. Je zult gemerkt hebben dat wat de één belangrijk vindt, een ander nog niet belangrijk hoeft te vinden! Iedereen leert nu eenmaal op zijn eigen manier. Hieronder bespreken we een aantal algemene huiswerkregels.

 1. Huiswerk maken begint al in de les.
  Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar toch: als je in de klas goed oplet en probeert mee te denken en mee te doen, dan ken je al een deel van de les en hoef je er thuis niet meer zo lang aan te zitten. Door het stellen van vragen help je jezelf bij het maken van huiswerk.

 2. Probeer het maakwerk te doen op de dag dat je het hebt opgekregen.
  Dan zit de leerstof namelijk nog vers in je geheugen. Kijk het maakwerk nog eens één dag voor je het af moet hebben goed na.

 3. Een leesbaar handschrift is belangrijk.
  Natuurlijk kun je geen huiswerk maken als je je plenda niet of onleesbaar invult. Ook wordt het moeilijk als je je eigen handschrift niet meer kunt ontcijferen.

 4. Rust is belangrijk.
  Een eigen kamer, waar je je in terug kunt trekken zonder gestoord te worden door anderen of door de televisie en/of radio die aan­staat zou geweldig zijn. Een andere mogelijkheid is misschien een eigen werkhoek in een andere kamer.

 5. Alles wat je nodig hebt.
  Zorg er van te voren voor dat alles wat je nodig zult hebben, daar alvast klaar ligt: plenda, schriften, woordenboeken, papier en schrijf­gerei. Je kunt dan tenminste blijven zitten zonder dat je telkens van je werk moet opstaan om ergens anders weer iets te gaan halen.

 6. een goede concentratie is belangrijk.
  Concentratie betekent je aandacht bij iets hebben. Laat je door niemand en niets afleiden. Leg je telefoon weg. Ruim overbodige spullen op, blader of knoei niet in je plenda. Concentratie heeft veel te maken met rust. Als je merkt dat je concentratie minder wordt, neem dan even pauze.

 7. Een goede tijdsindeling is belangrijk.
  Als je thuiskomt direct aan je huiswerk beginnen, dat zullen weinig scholieren doen. Even vertellen hoe het was op school, wat eten of drinken, zo maar wat rondhangen, je kent dat wel. Daar is niets op tegen, want je moet even ontspannen na school. 
  Toch moet je niet wachten tot na het avondeten met het maken van huiswerk.

 8. Probeer niet te veel ineens te doen.
  Er wordt beweerd dat drie keer twintig minuten meer waard is dan één keer een uur. Dit betekent: Je kunt beter drie dagen lang twintig minuten aan een toets besteden, dan dat je dezelfde toets in één uur achter elkaar probeert te leren. Werk dat je uitspreidt en herhaalt, blijft langer "hangen".
  Overigens is die "drie keer twintig minuten" voor een toets maar een voorbeeld. Misschien heb jij wel meer tijd nodig voor het goed leren van een proefwerk! Bijvoorbeeld vier keer dertig minuten voor het oefenen van wiskundeopgaven in plaats van twee uur ineens.
  Je kunt onmogelijk één uur lang echt geconcentreerd blijven werken. Zeker niet als je echt leerwerk moet doen, zoals topografie uit je hoofd leren. Je wordt moe, je hebt er geen zin meer in, je wordt snel door andere dingen afgeleid. Je merkt het al, we hebben het ook over een goede tijdsindeling.

 9. Afwisseling is belangrijk.
  Let ook op de volgorde waarin je de verschillende vakken na elkaar gaat doen. Zorg dus voor afwisseling, maar begin met de minder leuke vakken; de leuke vakken doe je vanzelf wel goed, later op de middag. Probeer ook leerwerk en maakwerk zoveel mogelijk af te wisselen. Dus niet eerst Franse woordjes leren, dan Engelse en dan geschiedenis leren. Doe tussendoor wat maakwerk van die vakken of van andere.

 10. Hulp vragen is belangrijk.
  Wees niet bang hulp te vragen als je iets niet snapt. Aller­eerst komt je leraar in aanmerking. Je kunt hem echter niet altijd spreken. Maar onder schooltijd, tijdens de lessen, kun je hem/haar altijd "sto­ren"; doe dat gerust!‘s Middags en/of ‘s avonds kun je hopelijk een beroep doen op je ouders, op je oudere broer of zus, op je schoolvrien­dinnen en vrien­den. Heb je niemand die je thuis kan helpen, dan is het natuurlijk voor jou van het allergrootste belang, op school je vragen te stel­len. Bij hulp vragen moet je ook denken aan het goede ge­bruik van boeken, aantekeningen en het internet.

 11. Overhoren, heb je het nu goed geleerd?
  Overhoor jezelf of laat je overhoren, maar niet direct na het leren. Wacht er een uur mee, dan weet je tenmin­ste of je het ook na langere tijd hebt onthou­den.
  Belangrijke sites: www.overhoor.nl,  www.wrts.nl, Teach 2000.

Het zal zeker wel eens gebeuren, dat je een half uur studie­tijd overhoudt. Besteed dan die tijd aan het herhalen van leerstof van de afgelopen weken. Kijk proefwerken en schriftelijke overhorin­gen altijd na. Verbe­ter de fouten!

Bewaar alle teruggekregen proefwerken zodat je ze later, bijvoorbeeld tijdens het leren voor de proefwerkweek, nog eens kunt bekijken.

Vragen Over Huiswerk Maken
PDF – 30,0 KB 639 downloads

We gaan nu een huiswerktestje maken. Download het onderstaande bestand en schrijf op welk antwoord het best bij jou past.

Huiswerktest
PDF – 213,2 KB 603 downloads