Mindmappen

Mindmap is een Engels woord. Als je dit vertaalt, betekent het letterlijk een kaart (map), van je gedachten (mind).

Door een mindmap te maken, dwing je jezelf om de hoofdzaken uit een tekst te halen en verbanden te leggen. Door daarmee bezig te zijn begrijp en onthoud je het vaak beter.

In een mindmap gebruik je altijd sleutelwoorden. Sleutelwoorden geven de hoofdzaken aan uit de leerstof. De sleutelwoorden zijn verbonden door pijlen. Die pijlen geven de verbanden aan. Je schrijft alles zo kort mogelijk op. Een mindmap is een soort wegenkaart naar alle informatie in je hersenen.

Naast de pijlen maak je ook gebruik van kleuren en tekeningen. Alles wat bij elkaar hoort geef je dezelfde kleur. Tekeningen helpen je om later (tijdens een toets) de informatie terug te halen en voor je te zien.

Er zijn tegenwoordig veel online mindmap programma's. Een digitale mindmap is handig, omdat er dan veel informatie op een blad past en je de mindmap makkelijk kunt aanpassen.

Toch is het ook een goed idee om alles zelf op te schrijven op papier. Als je schrijft, wordt informatie beter opgeslagen in je hersenen dan wanneer je typt.

In dit filmpje wordt extra uitleg gegeven over het maken van een mindmap:

STAPPENPLAN:

  1. Schrijf het onderwerp in het midden van het papier. Trek er een cirkel omheen.
  2. Kies een sleutelwoord voor een vertakking. Geef de pijlen een kleur.
  3. Maak vertakkingen en schrijf woorden (voorbeelden, jaartallen, begrippen etc.) bij de vertakkingen. Geef de vertakkingen diezelfde kleur.
  4. Maak er ondersteunende tekeningen bij, die helpen je onthouden!
  5. Kies een volgend sleutelwoord en een nieuwe kleur voor een nieuwe vertakking.

 

Opdracht 1:

Teken onderstaande mindmap over en vul het verder in.

Opdracht 2:

Maak een mindmap over jezelf. Denk aan: uiterlijk, hobby’s, familie, interesses.

 

Opdracht 3:

Pak je geschiedenisboek. Maak een mindmap van de paragraaf waar je nu mee bezig bent in de les. Volg de stappen zoals hierboven beschreven.