Talentool

Door middel van samenwerking tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) is het document Talentool tot stand gekomen dat ervoor zorgt dat er meer overeenstemming is tussen het PO en het VO bij het aanleren van begrippen bij de talen. Alle brugklassers ontvangen dit document bij hun boekenpakket. Op deze pagina is het digitaal te raadplegen.