De proefwerkweek

Deze  studieles gaat over de afsluiting van een trimester. Wat is een proefwerkweek, wat is de blauwe zone, hoe moet je alles leren, hoe moet je je tijd verdelen, enzovoort. Dit zijn allemaal vragen die we in deze les proberen te beantwoorden. Bedenk wel dat een antwoord op zo’n vraag niet altijd op jou van toepassing hoeft te zijn. Het is een advies dat je zelf moet uitproberen en zo nodig moet aanpassen aan jezelf en jouw situatie!

 

Wat is proefwerkweek en blauwe zone

De week die vooraf gaat aan de proefwerkweek, noemen we de blauwe zone . Dan heb je gewoon school volgens het normale lesrooster. In deze week mag geen aangekondigd schriftelijk werk of proefwerk gegeven worden. Wel mag een leraar mondeling of schriftelijk de stof afvragen die behandeld is in de voorgaande les.

 

In de proefwerkweek heb je géén lessen, maar kom je alleen naar school voor drie uurtjes. Het eerste en het derde uur maak je een proefwerk, tijdens het tweede uur heb je studietijd. Wanneer en waar je deze proefwerken krijgt, staat in het proefwerkrooster. Dit rooster staat een week voor de proefwerkweek op internet, maar jullie krijgen het ook nog in een schema. In dit schema staat ook nog de leerstof van ieder vak!

 

Bewaar dit schema goed. Laat dit proefwerkrooster én deze studieles ook aan je ouders zien.

 

Overigens krijg je dit schema met het rooster én de leerstof alléén in de brugklas, omdat het allemaal nog erg nieuw is. In de tweede klas moet je het rooster zelf overschrijven in je agenda. De leerstof geeft iedere vakdocent in de les; jij schrijft die dan in je agenda op de juiste dag.

 

In de week ná de proefwerkweek zijn er géén lessen. Wel worden in deze week allemaal activiteiten gepland en moet je je rapport komen afhalen. De rapportuitreiking is de vrijdag voor de vakantie. 

Proefwerkweek en schema’s

 

Zoals gezegd krijgen jullie een schema met daarin dag, uur, vak, leerstof en lokaal van de proefwerken.

Dat schema hebben we nodig voor het maken van een tweede schema, het tijdschema. Het tijdschema gaat als voorbereiding op de proefwerkweek dienen. Hierin gaan we namelijk een tijdsplan­ning maken, een soort agenda voor de blauwe zone en proefwerkweek.

 

Voor de eerste proefwerkweek hebben wij voor jullie een tijdschema (leerschema) gemaakt.  Voor de volgende proefwerkweek krijg je een half ingevuld schema. Aan het einde van het jaar krijg je een leeg schema en moet je het zelf helemaal invullen.

Je gaat de proefwerken  “voorleren" volgens dat tijdschema.

Bedenk goed dat je ook nog je gewone huiswerk in de blauwe zone moet maken!

 

Het maken van het tijdschema

Het maken van een tijdschema komt neer op het verdelen van de leerstof in min of meer gelijke delen. Bij deze verdeling houden we ons aan een paar vuistregels:

*     De laatste dag vóór het proefwerk bewaar je voor herhaling van de hele leerstof én vooral van de moeilijkste onderdelen.

*     De dagen daarvoor zijn dan voor het voorleren van de in stukjes verdeelde leerstof.

 

De leerstof in vier gelijke stukjes verdelen, doe je als volgt:

Tel het aantal paragrafen waarin de proefwerkstof is verdeeld en deel dit door 4. De 5 de dag (dag voor de toets) gebruik je om alles te herhalen.

Als het boek geen paragraaf-indeling heeft, kun je ook het aantal bladzijden tellen en delen door 4. Nadeel van deze manier van verdelen is dat je iedere dag een nieuw stukje van de leerstof leert. Er is namelijk geen overlap in deze stukken leerstof.

 

Vaak is het beter om de tweede dag te beginnen met het kort herhalen van de eerste dag; gebruik hiervoor de samenvatting in het boek, als die er is!

Voor de eerste proefwerkweek hebben wij voor jullie een leerschema gemaakt. Pas dit leerschema eventueel aan, je kunt dan natuurlijk rekening houden met je eigen situatie. Denk aan sport, muziekles en/of andere verplichtingen! In zo'n geval kun je iets schuiven met de stukjes leerstof; begin bijvoorbeeld een dag eerder.

 

Als je het tijdschema af hebt, zul je merken dat je het nog erg druk krijgt met het uitvoeren van dat schema! En het maken zelf heeft ook al tijd gekost! Maar bedenk dat die tijd een investering is, waar je een week later al voordeel van kunt hebben! Immers als je klaar bent met het schema van die dag, kun je ook gerust ontspanning nemen en hoef je je niet onnodig zenuwachtig te maken.