Kiezen

Intro van de les
Start de les met dit filmpje. Bespreek met elkaar wat iemand doet besluiten om op die knop te drukken. Bespreek daarna wat de gevolgen van die keuze zijn en wat de gevolgen van het niet op die knop drukken zijn. Wat had jij gedaan? Leg de link met een realistische keuze, bijvoorbeeld de keuze van de leerlingen voor hun school. Wat deed hen besluiten juist naar deze school te gaan? Wat waren de gevolgen van die keuze en hoe zou een alternatieve keuze eruit hebben gezien?

 

Spelvormen
– Keuzes maken en uitleggen
Om een klassengesprek op gang te brengen, kun je de dilemma’s ook gezamenlijk bespreken. Vraag een leerlingen welke dillema's ze recent zijn tegengekomen / welke moeilijke keuzes ze hebben moeten maken. Omschrijf het dilemma voor de klas. Noem ook twee keuzeopties. Leerlingen die het eens zijn met optie 1 gaan aan de ene kant van de klas staan, leerlingen die het eens zijn met optie 2 gaan aan de andere kant van de klas staan. Vraag vervolgens bij een aantal leerlingen door naar waarom die leerling voor die optie kiest. Zo leren ze niet alleen kiezen maar ook hun keuzes uit te leggen!

 – Keuzespel
Een andere optie is een keuzespel. Laat leerlingen in duo’s een dilemma bedenken met een school gerelateerd thema. Bijvoorbeeld: een leerling is bijna te laat voor de les, als hij zijn boeken gaat halen komt hij te laat, als hij meteen naar het lokaal gaat is hij op tijd, maar heeft hij geen boeken. Laat daarna een paar duo’s hun dilemma spelen voor de klas. Stel daarna een ja/nee vraag ‘aan het publiek’: zou jij meteen naar het lokaal gaan? Leerlingen die ‘ja’ antwoorden gaan links staan, leerlingen die ‘nee’ antwoorden gaan rechts staan. Vraag een aantal leerlingen hun antwoord te motiveren.