Overgangsnormen (onder voorbehoud, deze zijn nog niet definitief)

Bevorderingsnormen
Rapportcijfers

 • In de onderbouw is het periodegemiddelde in decimalen uitgedrukt. Het jaarcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de periodecijfers en wordt afgerond op helen.
 • Aan het einde van elke periode wordt het periodecijfer in decimalen bepaald. De drie periodes zijn: start schooljaar tot kerst, van kerst tot de meivakantie en van de meivakantie tot het einde van het schooljaar.
 • In de bovenbouw worden de rapportcijfers berekend in decimalen. Op het eindrapport worden cijfers afgerond op helen. (Het gemiddelde in één decimaal telt gedurende het gehele examentraject).

Bevordering
Bevordering naar een volgend studiejaar geschiedt door de docentenvergadering aan het einde van het schooljaar volgens vastgestelde normen.Aan het einde van de brugklas vindt er een gerichte bevordering plaats; de docentenvergadering beslist tot welk soort vervolgonderwijs een leerling kan worden toegelaten.

Algemene regels

 1. Een leerling mag één keer doubleren in dezelfde klas.
 2. Een leerling kan in de regel tweemaal examen doen, ook al is hij in de voorlaatste klas blijven zitten.
 3. Een leerling mag niet doubleren in twee opeenvolgende jaren.
 4. Een leerling die doubleert doet het gehele schooljaar opnieuw.
 5. Een extra vak kan gekozen worden als de schoolorganisatie dit toelaat en als de leerling dat aan kan.

Begrippen

Meetellend vak: alle vakken die op het rapport voorkomen.
Verliespunt: 1 x 5 is 1 verliespunt 1 x 4 of lager dan 4 is 2 verliespunten.

Procedure bevordering
Brugklassen

 • Elke leerling die aan één van de bevorderingsnormen niet voldoet is bespreekgeval.
 • De docentenvergadering beslist over bevordering.

Bevorderingsnormen
Brugklas KB

 • Voor de 13 meetellende vakken niet minder dan 72 punten en niet meer dan 5 verliespunten in:
  o Ten hoogste 5 vakken.
  o Voor de vakken in de reeks ne - en - ag - wi - bi - vz - nst niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken.
  Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m nst) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema:

≤ 38 39 - 40 41 - 49 50 – 51 ≥ 52
KB elders bespreken bb2 bespreken kb2

Brugklas TK, HT, AH

 • Voor de 12 meetellende vakken niet minder dan 66 punten en niet meer dan 5 verliespunten in:
  o ten hoogste 5 vakken.
  o voor de vakken in de reeks ne - fa - en - gs - ak - wi - bi - nst niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken.
  Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m nst) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema:
≤ 44 45 - 46 47 -56 57 - 58 ≥ 59
TK bb2 bespreken kb2 bespreken tl2
HT kb2 bespreken tl2 bespreken h2
AH tl2 bespreken h2 bespreken a2

Brugklas GA

 • Voor de 13 meetellende vakken niet minder dan 72 punten en niet meer dan 5 verliespunten in:
  o ten hoogste 5 vakken.
  o voor de vakken in de reeks ne - fa - en - klt - gs - ak - wi - bi - nst niet meer dan 3 verliespunten in ten hoogste 3 vakken.
  Bij de bevordering is het puntentotaal van de hierboven vernoemde vakkenreeks (ne t/m nst) bepalend voor het soort vervolgonderwijs waarvoor de leerling wordt toegelaten, en wel volgens onderstaand schema:
≤ 38 39 - 40 41 - 49 50 - 51 ≥ 52
GA h2 bespreken a2 bespreken g2