It's Learning

Weekplanningen, opdrachten en taken:

  • Docenten maken een weekplanning en zetten deze weekplanningen op It’s Learning.
  • Zij zorgen ervoor dat iedere weekplanning op maandag om 8.00 uur zichtbaar is.
  • Iedere leerling zorgt ervoor dat de taken en opdrachten voor die week op zondagavond om 23.59 uur afgerond zijn.
  • Docenten zetten deze opdrachten en taken in een planner, ook videolessen voor die week worden op maandagochtend aangekondigd.
  • Er worden tussendoor geen opdrachten en taken meer toegevoegd.
  • De leerling maakt in principe op maandagochtend zijn weekplanning. Allereerst noteert hij of zij alle videolessen in de papieren agenda. Vervolgens maakt hij of zij een planning voor de hele week.
  • Mochten leerlingen problemen hebben met het maken van een planning, wordt de mentor ingeschakeld. De mentor zal een digitale afspraak maken om samen te kijken naar de planning.
  • Alle opdrachten en taken worden voor zondagavond afgerond. Mochten er problemen zijn zorgt de leerlingen allereerst ervoor dat hij of zij de opdracht of taak goed door heeft gelezen. Vervolgens vraag de leerling hulp bij een klasgenoot. Mocht het dan nog niet lukken kan de leerling de desbetreffende docent een bericht sturen via It’s Learning. Het probleem wordt omgeschreven in goedlopende zinnen, het is immers geen chatbox.
  • Communicatie met docenten verloopt in principe via It’s Learning. Mocht het niet werken dan wordt er een mail gestuurd.
  • Mocht een docent aangegeven dat de opdracht of taak ‘niet voldaan’ is betekent dit dat de opdracht of taak opnieuw moet worden ingeleverd. Dit kan via de berichtenfunctie.