Belangrijke informatie over Tl-2

Welkom ouder(s)/verzorger(s)

Beste ouders en leerlingen hierbij de info voor dit schooljaar!

Om u wegwijs te maken zullen we op deze pagina de meest belangrijke zaken van dit leerjaar voor u op een rijtje zetten. Zijn er echter nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind. De mentor zal uw vragen graag beantwoorden.

Hieronder een opsomming van de e-mailadressen. Houdt u er rekening mee dat het heel even kan duren voordat uw mail beantwoord wordt: de mentor geeft overdag immers ook les aan andere leerlingen.

Klas mentor e-mailadres
tl-2a dhr. B. Pijpers b.pijpers@stichtinglvo.nl
tl-2b dhr. M. Nijskens m.nijskens@stichtinglvo.nl
tl-2c mevr. T. Zegers t.zegers@stichtinglvo.nl
tl-2d mevr. M. Endeman m.endeman@stichtinglvo.nl

Neem in dringende gevallen telefonisch contact op met school via telefoonnummer 046-4332820.

Namens alle mentoren en vakdocenten  wensen we uw zoon/dochter een succesvol jaar toe! 

Roderique Kohnen, teamleider vmbo-tl

Kennismaking/communicatie

De mentor is uw rechtstreekse en eerste aanspreekpunt op school. U bereikt de mentor het best via e-mail. Wacht u bij problemen niet met het opnemen van contact tot er een ouderavond is. Dit geldt ook in het geval u wilt spreken met een vakdocent. Ook deze kunt u het best benaderen per mail voor vakinhoudelijke zaken.

Daarnaast vinden er drie keer per jaar gesprekken plaats waarbij de leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling bereidt dit gesprek voor a.d.h.v. gestelde doelen. Dit wordt in de mentorles voorbereid. Het gesprek gaat over deze doelen, keuzebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
U ontvangt van de mentor dan een uitnodiging om een afspraak te plannen. De mentor laat u vervolgens weten op welke lokaal/teams manier het gesprek plaats vindt.

Week Gesprek Doel Voorbeeld
38 kennismakingsgesprek doelen stellen waar gaan we aan werken dit schooljaar?
jan '22 voortgangsgesprek bijstellen doelen/terugkoppeling SAQI hoe gaat het tot nu toe?
april/ mei eindevaluatie evaluatie schooljaar zijn de gestelde doelen bereikt?

Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt er voor aanvang van het gesprek triage toegepast. Wij doen dit via www.covidtriage.nl

Verder informeren we u door middel van drie rapporten, te weten het kerstrapport, het paasrapport en het overgangsrapport.

Via de Somtoday (de inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u op het e-mailadres dat bij ons bekend is) kunt u cijfers, het rooster, de absentie en geplande toetsen raadplegen.

(Belangrijke) brieven communiceren we zoveel mogelijk via e-mail. Verandert u uw e-mailadres? Geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter.

Tevens communiceren we ook (over soms wat minder belangrijkere zaken) op social media:

www.facebook.com/groenewaldstein

www.instagram.com/groenwaldstein

Bevordering en toetsing PTA

Zoals eerder vermeld zijn de bevorderingsnormen binnenkort terug te vinden in de digitale schoolgids op de website van onze school. Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van cijfers, maar ook inzet en interesse spelen hierbij een belangrijke rol. Het eindcijfer komt tot stand door het afgeronde gemiddelde van de drie periodecijfers. Alle drie de periodes tellen even zwaar mee (en dus niet alleen de laatste periode).

informatie PowerPoint

Via onderstaande link kunt u de PowerPoint presentatie zien/horen met de info over het keuzeproces richting leerjaar 2.

https://www.loom.com/share/497e7baa11b24b89850effe8e901e98a

Begeleiding via de Plenda

*Plenda
Leren=plannen. Zowel in de brugklassen als de tweede klassen werken wij met de Plenda om de leerlingen beter te leren plannen. Gebruik van deze Plenda is verplicht. De leerling ontvangt deze Plenda kosteloos via school. De Plenda is leidend als het gaat om huiswerk. Ook leerlingen die nu goede resultaten halen of vinden dat ze goed kunnen plannen, blijken vaak in de bovenbouw vast te lopen en het eerste wat ze dan zeggen is dat ze nooit goed hebben leren plannen.  Meer informatie over de Plenda vindt u hier

De mentor en vakdocenten helpen de leerling met het gebruik van de Plenda, het streven is dat we de leerling zo aanleren zelf het huiswerk te noteren en in te plannen.

 

Afspraak op school

Sommige situaties vragen erom met elkaar op school een gesprek te voeren. Dit is vanwege maatregelen rondom corona alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Wij willen ouders dan ook vragen om samen met de mentor/docent/teamleider een afspraak hiervoor te maken (per mail/telefonisch). Wij verzoeken u dus met klem niet zonder afspraak naar school te komen.

Voor vragen aan vakdocenten wordt de ouders verzocht zelf de vakdocent te benaderen voor het maken van een afspraak. Dit kan het hele schooljaar door, hiervoor zijn geen aparte ouderavonden.

Diversen

-Leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn van 08.00 uur tot 16.15 uur (inhalen proefwerken, nablijven i.v.m. straf); school gaat ook boven werkafspraken of afspraken bij studiebegleiding centra. 

-Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage: per activiteit dient er apart betaald te worden. Ouders ontvangen dan per mail een iDeal-betalingslink via Wis-Collect. Het is dus van belang dat we beschikken over een geldig en werkend e-mailadres.

-indien u door financiële problemen bepaalde schoolzaken niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de leerling-coördinator van uw kind, de heer van Aubel  ( r.kohnen@stichtinglvo.nl )

Zijn we iets vergeten?

Mist u belangrijke informatie specifiek voor de tl-2 of heeft u suggesties die leiden tot verbetering van deze informatiepagina, aarzel dan niet en neem contact op met r.kohnen@stichtinglvo.nl