Opdracht 6

Ga naar Groenewald en scan de QR-code op het raam bij de hoofdingang (zie afbeelding)