Opdracht 6

Ga naar Groenewald en scan de QR-code op het raam bij de hoofdingang (zie afbeelding).

LET OP: vraag altijd toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s) als je naar Groenewald komt of kom samen met hen.